Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас
Дата 31/01/2013
Входящ номер 354-06-130
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 13/03/2013
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор