Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно доклада на Междуведомствената работна комисия за проверка на бракуваните дълготрайни материални активи, собственост на "Напоителни системи" ЕАД (заповед РД 09-763/09.05.2012 г. на министър на земеделието и храните)
Дата 01/02/2013
Входящ номер 354-06-131
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/02/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 22/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор 01/03/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор