Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно причини за изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Дата 05/02/2013
Входящ номер 354-06-156
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/03/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 28/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор 01/03/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор