Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно заемното споразумение със Световната банка
Дата 13/02/2013
Входящ номер 354-06-215
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/02/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 20/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор 01/03/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор