Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ценообразуването на електроенергията, произведена по високоефективен комбиниран начин, от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Дата 19/02/2013
Входящ номер 354-06-229
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/02/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 07/03/2013
Дата на връчване на писмен отговор 08/03/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор