Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството и застрояването на Столичната община /ЗУЗСО/, предвиждащи проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи - публична собственост, за предприетите действия /при установяване на нарушения/ за обявяване на нищожност на актовете и за обявяването и актуването като публична собственост на елементите на зелената система - паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване
Дата 12/06/2013
Входящ номер 354-06-47
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/07/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор