Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно актуалният брой на здравно неосигурените български граждани и мерките за повишаване на събираемостта на здравните вноски
Дата 25/09/2013
Входящ номер 354-06-282
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/10/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 08/10/2013
Дата на връчване на писмен отговор 11/10/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор