Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
Дата 25/09/2013
Входящ номер 354-06-284
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор