Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно статут на входирани проекти по мярка 421 Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по Програма за развитието на селските райони
Дата 06/11/2013
Входящ номер 354-06-485
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 14/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 15/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор