Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно нарушени трудови-осигурителни права на работниците и служителите в "Ремотекс - Раднево" ЕАД, изразяващо се в неизплащане на работни заплати за повече от шест месеца
Дата 14/11/2013
Входящ номер 354-06-522
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 21/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 22/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор