Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно издаване на заповед за определяне на такси за издаване на дубликат на документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
Дата 22/11/2013
Входящ номер 354-06-567
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 02/12/2013
Дата на връчване на писмен отговор 13/12/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор