Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изплатените от Република България средства, като членски внос за ЕС и усвоените средства, усвоени по всички европейски програми
Дата 05/02/2014
Входящ номер 454-06-101
Адресат Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор