Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД и информационната система, обслужваща настаняването в студентските общежития
Дата 06/02/2014
Входящ номер 454-06-114
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 14/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор