Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България
Дата 07/02/2014
Входящ номер 454-06-126
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 21/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор