Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно използване и неплащане на водата за битови нужди от ромското население
Дата 10/02/2014
Входящ номер 454-06-154
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/05/2014
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор