Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"
Дата 11/02/2014
Входящ номер 454-06-167
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/04/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 31/03/2014
Дата на връчване на писмен отговор 04/04/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор