Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно "Програма за управление на речните басейни" и "Програма за управление на отпадъците", подкрепени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"
Дата 11/02/2014
Входящ номер 454-06-169
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 26/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор