Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно основни принципи и иновативни моменти в проект на Закон за предучилищното и училищното образование
Дата 19/02/2014
Входящ номер 454-06-203
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 26/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор