Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно концентрациите на вредни химични вещества във въздуха на София, Перник, Благоевград, Смолян, Кърджали, Бургас, Стара Загора и Гълъбово
Дата 20/02/2014
Входящ номер 454-06-207
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 05/03/2014
Дата на връчване на писмен отговор 14/03/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор