Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
Дата 26/02/2014
Входящ номер 454-06-227
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/03/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/03/2014
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор