Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размер на помощта за дете-близнак, което е второ в семейството и същевременно с дете с трайни увреждания
Дата 06/03/2014
Входящ номер 454-06-255
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор