Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проект за изграждане на широколентов достъп за малки населени места, финансиран по ОПРР 2007 - 2013
Дата 14/03/2014
Входящ номер 454-06-289
Адресат Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/03/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 24/03/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/03/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор