Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно забавени плащания по Проект BG051PO001-5.1.04-0031 "Помощ и подкрепа", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата 19/03/2014
Входящ номер 454-06-296
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/03/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 25/03/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/03/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор