Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изплащане на обезщетение на собственика на имот № 166021 по КВС на землището на гр.Карнобат, както и на други собственици на имоти, в незавършената процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, засегнати от АМ "Тракия" ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", подобект "Югозападен обход на гр.Карнобат"
Дата 28/03/2014
Входящ номер 454-06-337
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/04/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 10/04/2014
Дата на връчване на писмен отговор 11/04/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор