Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас
Дата 28/03/2014
Входящ номер 454-06-342
Адресат Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/07/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 18/07/2014
Дата на връчване на писмен отговор 25/07/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор