Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прехвърляне на поземлен имот с идентификатор 07079.501.361 по КККР на гр. Бургас от Министерството на отбраната на общ. Бургас
Дата 02/04/2014
Входящ номер 454-06-356
Адресат Ангел Найденов, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор