Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно BG161PO003-2.3.02 "енергийна ефективност и зелена икономика", ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013
Дата 04/04/2014
Входящ номер 454-06-365
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/04/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 10/04/2014
Дата на връчване на писмен отговор 11/04/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор