Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на решение на НС от 29.03.2012 г. , в частта му по т. 2, за изграждане на парогазова централа на площадка "Белене"
Дата 09/04/2014
Входящ номер 454-06-379
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор