Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно осъществен контрол от Министерството на образоването и науката по спазване на Писмо-указание за прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 г
Дата 29/04/2014
Входящ номер 454-06-428
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 15/05/2014
Дата на връчване на писмен отговор 30/05/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор