Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно щатно и поименно разписание на ГД "Главна дирекция" Оперативна програма "Околна среда"
Дата 05/06/2014
Входящ номер 454-06-472
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/06/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 24/06/2014
Дата на връчване на писмен отговор 11/07/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор