Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно достъп на малките населени места до средствата, предвидени по Приоритетна ос 1 от ОПОС 2014-2020
Дата 11/06/2014
Входящ номер 454-06-487
Адресат Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/06/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 25/06/2014
Дата на връчване на писмен отговор 11/07/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор