Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ремонт на път VAR 1215, III-208, Провадия - Добрина - Манастир - Девня
Дата 13/06/2014
Входящ номер 454-06-506
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 20/06/2014
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор