Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно освобождаване от длъжност на директора на Териториално поделение "Държавно горско стопанство" - Плевен
Дата 02/02/2015
Входящ номер 554-06-117
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор