Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ползването на ведомствено жилище от бившия зам. министър на правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева и направените разходи за ремонт в размер на 46 000 лв. на същото жилище
Дата 02/02/2015
Входящ номер 554-06-118
Адресат Христо Иванов, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор