Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно критериите за допустимост за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Дата 04/02/2015
Входящ номер 554-06-138
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/02/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 17/02/2015
Дата на връчване на писмен отговор 20/02/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор