Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ремонт на пътен участък Желязковец - Самуил - Хърсово - Богданци - Ножарово - Владимировци - Здравец - Подайва, от км. 3+000 до 32+200, с обща дължина 29.200 км
Дата 04/02/2015
Входящ номер 554-06-141
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/02/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 18/02/2015
Дата на връчване на писмен отговор 20/02/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор