Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неизпълнение на разпоредби на Закона за водите и Наредба № Н-3 от 28 ноември 2011 г
Дата 04/02/2015
Входящ номер 554-06-144
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор