Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Националната програма за саниране на панелни сгради
Дата 10/02/2015
Входящ номер 554-06-162
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 13/02/2015
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор