Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно непълноти, несъответствия и пропуски в документите, свързани с издаване на Разрешение за извършване на медицинска дейност на "МБАЛ - Пирдоп" АД
Дата 12/02/2015
Входящ номер 554-06-197
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор