Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно броя на училищата в България, които разполагат със столова и условия за предоставяне на топла храна за учениците
Дата 17/02/2015
Входящ номер 554-06-231
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 25/02/2015
Дата на връчване на писмен отговор 27/02/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор