Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сключен договор № 432/16.12.2008 г. между АЕКОМ Фейбър Монсел ООД - клон България и министъра на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на проектна документация за обект "Водоснабдяване на гр. Пловдив и прилежащи общини от каскада Въча"
Дата 18/02/2015
Входящ номер 554-06-251
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/03/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 26/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор