Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно брегоукрепване на крайбрежната зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
Дата 18/02/2015
Входящ номер 554-06-254
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/03/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 17/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор 20/03/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор