Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно статута на военноинвалидите първа група с придружител и тези с ТЕЛК
Дата 19/02/2015
Входящ номер 554-06-262
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор