Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реда за установяване на плагиатство, когато пострадалото лице е починало и няма наследници
Дата 27/02/2015
Входящ номер 554-06-293
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор