Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Дата 27/02/2015
Входящ номер 554-06-311
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/03/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор