Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Дата 21/04/2015
Входящ номер 554-06-601
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/06/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 30/06/2015
Дата на връчване на писмен отговор 03/07/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор