Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност
Дата 29/04/2015
Входящ номер 554-06-648
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/05/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор