Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Дата 01/07/2015
Входящ номер 554-06-964
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 09/07/2015
Дата на връчване на писмен отговор 10/07/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор