Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно санкции за неизвършена дейност по поддържане на безопасно ниво на водите в котловина на рудник "Кремиковци"
Дата 10/07/2015
Входящ номер 554-06-1046
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 21/07/2015
Дата на връчване на писмен отговор 24/07/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор