Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно загубата на средства по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и Програмата "Рибарство и аквакултури" (2007-2013 г.)
Дата 03/11/2015
Входящ номер 554-06-1474
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/11/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/11/2015
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор